สายเครื่องอัดรีดแผ่น Twinwall…

สายเครื่องอัดรีดแผ่น Twinwall/Multiwall (Twinwall/Multiwall Sheet Extrusion Line)

สายการอัดรีดแผ่นพลาสติก

สายการอัดรีดแผ่นพลาสติก

สายการอัดรีดฟิล์มพิเศษ

High Speed breathable cast film extrusion machine; Reliable and stable production; customized design; supply turn-key project and formula;