สายเครื่องอัดรีดแผ่น Twinwall/Multiwall (Twinwall/Multiwall Sheet Extrusion Line) สายเครื่องอัดรีดแผ่น Twinwall/Multiwall (Twinwall/Multiwall Sheet Extrusion Line)

สายเครื่องอัดรีดแผ่น Twinwall/Multiwall (Twinwall/Multiwall Sheet Extrusion Line)

สายเครื่องอัดรีดแผ่นโพลีคาร์บอเนต Multiwall (Multiwall Polycarbonate Sheet Extrusion Line) สายเครื่องอัดรีดแผ่นโพลีคาร์บอเนต Multiwall (Multiwall Polycarbonate Sheet Extrusion Line)

สายเครื่องอัดรีดแผ่นโพลีคาร์บอเนต Multiwall (Multiwall Polycarbonate Sheet Extrusion Line)

สายการอัดรีดแผ่นพีอี, พีพี, พีซี แบบชั้นเดียวหรือแบบหลายชั้น(Single Layer/Multi-Layer PE, PP, PS Sh สายการอัดรีดแผ่นพีอี, พีพี, พีซี แบบชั้นเดียวหรือแบบหลายชั้น(Single Layer/Multi-Layer PE, PP, PS Sh

สายการอัดรีดแผ่นพีอี, พีพี, พีซี แบบชั้นเดียวหรือแบบหลายชั้น(Single Layer/Multi-Layer PE, PP, PS Sh

สายการอัดรีดกระเบื้องเคลือบพีวีซี, แผ่นหนาพีวีซี, พีพี, พีอี, เอบีเอส(PP, PE, ABS, PVC Thick Sheet, สายการอัดรีดกระเบื้องเคลือบพีวีซี, แผ่นหนาพีวีซี, พีพี, พีอี, เอบีเอส(PP, PE, ABS, PVC Thick Sheet,

สายการอัดรีดกระเบื้องเคลือบพีวีซี, แผ่นหนาพีวีซี, พีพี, พีอี, เอบีเอส(PP, PE, ABS, PVC Thick Sheet,

สายการอัดรีดแผ่นพีอี, อีวีโอเอช, พีเอ, อีวีเอ, พีพี, พีซี แบบหลายชั้นที่มีความต้านทานสูง(High Resis สายการอัดรีดแผ่นพีอี, อีวีโอเอช, พีเอ, อีวีเอ, พีพี, พีซี แบบหลายชั้นที่มีความต้านทานสูง(High Resis

สายการอัดรีดแผ่นพีอี, อีวีโอเอช, พีเอ, อีวีเอ, พีพี, พีซี แบบหลายชั้นที่มีความต้านทานสูง(High Resis

สายการอัดรีดแผ่นพีอีที ประหยัดพลังงาน(Energy Saving PET Sheet Extrusion Line) สายการอัดรีดแผ่นพีอีที ประหยัดพลังงาน(Energy Saving PET Sheet Extrusion Line)

สายการอัดรีดแผ่นพีอีที ประหยัดพลังงาน(Energy Saving PET Sheet Extrusion Line)

สายการอัดรีดแผ่นกระเป๋าเดินทางพีซี(PC Luggage Sheet Extrusion Line) สายการอัดรีดแผ่นกระเป๋าเดินทางพีซี(PC Luggage Sheet Extrusion Line)

สายการอัดรีดแผ่นกระเป๋าเดินทางพีซี(PC Luggage Sheet Extrusion Line)

สายการอัดรีดแผ่นเอบีเอส, พีเอส, เอชไอพีเอส, พีเอ็มเอ็มเอ(ABS, PS, HIPS, PMMA Sheet Extrusion Line) สายการอัดรีดแผ่นเอบีเอส, พีเอส, เอชไอพีเอส, พีเอ็มเอ็มเอ(ABS, PS, HIPS, PMMA Sheet Extrusion Line)

สายการอัดรีดแผ่นเอบีเอส, พีเอส, เอชไอพีเอส, พีเอ็มเอ็มเอ(ABS, PS, HIPS, PMMA Sheet Extrusion Line)

สายการอัดรีดฟิล์มพีอีที แผงโซลาร์(Solar Panel PET Film Extrusion Line) สายการอัดรีดฟิล์มพีอีที แผงโซลาร์(Solar Panel PET Film Extrusion Line)

สายการอัดรีดฟิล์มพีอีที แผงโซลาร์(Solar Panel PET Film Extrusion Line)

สายการอัดรีดฟิล์มอีวีเอโซลาร์เซลล์(Solar Cell EVA Film Extrusion Line) สายการอัดรีดฟิล์มอีวีเอโซลาร์เซลล์(Solar Cell EVA Film Extrusion Line)

สายการอัดรีดฟิล์มอีวีเอโซลาร์เซลล์(Solar Cell EVA Film Extrusion Line)

สายการอัดรีดฟิล์มที่ถูกจัดเรียงตัวสองแกน(Biaxially Oriented Film Extrusion Line) สายการอัดรีดฟิล์มที่ถูกจัดเรียงตัวสองแกน(Biaxially Oriented Film Extrusion Line)

สายการอัดรีดฟิล์มที่ถูกจัดเรียงตัวสองแกน(Biaxially Oriented Film Extrusion Line)

สายการอัดรีดฟิล์มระบายอากาศที่กันน้ำได้(Waterproof Breathable Film Extrusion Line) สายการอัดรีดฟิล์มระบายอากาศที่กันน้ำได้(Waterproof Breathable Film Extrusion Line)

สายการอัดรีดฟิล์มระบายอากาศที่กันน้ำได้(Waterproof Breathable Film Extrusion Line)

สายการอัดรีดไดอะแฟรมตัวแยกแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน(Lithium Ion Battery Separator Diaphragm Extrusion L สายการอัดรีดไดอะแฟรมตัวแยกแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน(Lithium Ion Battery Separator Diaphragm Extrusion L

สายการอัดรีดไดอะแฟรมตัวแยกแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน(Lithium Ion Battery Separator Diaphragm Extrusion L

สายการอัดรีดฟิล์มพีวีดีเอฟ(PVDF Film Extrusion Line) สายการอัดรีดฟิล์มพีวีดีเอฟ(PVDF Film Extrusion Line)

สายการอัดรีดฟิล์มพีวีดีเอฟ(PVDF Film Extrusion Line)

สายการอัดรีดฟิล์มหล่อแบบหลายชั้น/แบบชั้นเดียว(Single-layer/Multi-Layer Cast film Extrusion Line) สายการอัดรีดฟิล์มหล่อแบบหลายชั้น/แบบชั้นเดียว(Single-layer/Multi-Layer Cast film Extrusion Line)

สายการอัดรีดฟิล์มหล่อแบบหลายชั้น/แบบชั้นเดียว(Single-layer/Multi-Layer Cast film Extrusion Line)

สายการอัดรีดฟิล์มหดพีวีซี(PVC Shrink Film Extrusion Line) สายการอัดรีดฟิล์มหดพีวีซี(PVC Shrink Film Extrusion Line)

สายการอัดรีดฟิล์มหดพีวีซี(PVC Shrink Film Extrusion Line)

สายการอัดรีดฟิล์มพีวีบี(PVB Film Extrusion Line) สายการอัดรีดฟิล์มพีวีบี(PVB Film Extrusion Line)

สายการอัดรีดฟิล์มพีวีบี(PVB Film Extrusion Line)

สายการอัดรีดฟิล์ม พีซีทีเอฟอี(PCTFE Film Extrusion Line) สายการอัดรีดฟิล์ม พีซีทีเอฟอี(PCTFE Film Extrusion Line)

สายการอัดรีดฟิล์ม พีซีทีเอฟอี(PCTFE Film Extrusion Line)

สายการผลิตฟิล์มหล่อขึ้นรูปคู่ / สามชั้น สายการผลิตฟิล์มหล่อขึ้นรูปคู่ / สามชั้น

สายการผลิตฟิล์มหล่อขึ้นรูปคู่ / สามชั้น

สายการผลิตฟิล์มหล่อขึ้นรูปหลายชั้นแบบหลายชั้น สายการผลิตฟิล์มหล่อขึ้นรูปหลายชั้นแบบหลายชั้น

สายการผลิตฟิล์มหล่อขึ้นรูปหลายชั้นแบบหลายชั้น

สายการผลิตฟิล์มหล่อขึ้นรูปหลายชั้นแบบหลายชั้น สายการผลิตฟิล์มหล่อขึ้นรูปหลายชั้นแบบหลายชั้น

สายการผลิตฟิล์มหล่อขึ้นรูปหลายชั้นแบบหลายชั้น

สายลามิเนชั่นการอัดรีดฟิล์มหล่อแบบหลายชั้น(Multi-layer Cast Film Extrusion Lamination Line) สายลามิเนชั่นการอัดรีดฟิล์มหล่อแบบหลายชั้น(Multi-layer Cast Film Extrusion Lamination Line)

สายลามิเนชั่นการอัดรีดฟิล์มหล่อแบบหลายชั้น(Multi-layer Cast Film Extrusion Lamination Line)

สายการพิมพ์ การเคลือบและลามิเนชั่น(Printing, Coating and Lamination Line) สายการพิมพ์ การเคลือบและลามิเนชั่น(Printing, Coating and Lamination Line)

สายการพิมพ์ การเคลือบและลามิเนชั่น(Printing, Coating and Lamination Line)

สายลามิเนชั่นกันความชื้นโซลาร์เซลล์(Solar Cell Backsheet Lamination Line) สายลามิเนชั่นกันความชื้นโซลาร์เซลล์(Solar Cell Backsheet Lamination Line)

สายลามิเนชั่นกันความชื้นโซลาร์เซลล์(Solar Cell Backsheet Lamination Line)

สายลามิเนชั่นพรมรถ(Car Mat Lamination Line) สายลามิเนชั่นพรมรถ(Car Mat Lamination Line)

สายลามิเนชั่นพรมรถ(Car Mat Lamination Line)

สายลามิเนชั่นการอัดรีดฟิล์มร้อน(Thermal Film Extrusion Lamination Line) สายลามิเนชั่นการอัดรีดฟิล์มร้อน(Thermal Film Extrusion Lamination Line)

สายลามิเนชั่นการอัดรีดฟิล์มร้อน(Thermal Film Extrusion Lamination Line)

สายการผลิตสารเคลือบผิวด้วยความเร็วสูง สายการผลิตสารเคลือบผิวด้วยความเร็วสูง

สายการผลิตสารเคลือบผิวด้วยความเร็วสูง

สายการผลิตอัดขึ้นรูปด้วยความเร็วสูง (paper release) สายการผลิตอัดขึ้นรูปด้วยความเร็วสูง (paper release)

สายการผลิตอัดขึ้นรูปด้วยความเร็วสูง (paper release)