สายการอัดรีดฟิล์มที่ถูกจัดเรียงตัวสองแกน(Biaxially Oriented Film Extrusion Line)

  • สายการอัดรีดฟิล์มพิเศษ
  • 31/05/2016

สายการอัดรีดฟิล์มที่ถูกจัดเรียงตัวสองแกน(Biaxially Oriented Film Extrusion Line)เป็นผลมาจากความพยายามในด้านการวิจัย, การพัฒนาและการผลิตนาน 5ปี วัตถุดิบในสาการอัดรีดของเรานี้ผ่านกระบวนการต่างๆได้แก่ พลาสติฟิเคชั่น(plastification), การเติมสารเคมี และการยืดสองแกน(biaxial stretching) ซึ่งฟิล์มที่ได้มีความหนาที่สม่ำเสมอ เทคโนโลยีการผลิตของเราได้มาถึงระดับสากลขั้นสูง

วิธีการยืดสองแกน(Biaxial stretching)ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมการอัดรีดพลาสติก(plastics extrusion industry)ในปีที่ผ่านมา การยืดวัสดุทั้งสองทิศทางสามารถปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกล, การส่งผ่านแสง, คุณสมบัติกีดกั้น, การนำความร้อน และความสม่ำเสมอของความหนาได้เป็นอย่างมาก สายการผลิตอัดรีดฟิล์มที่ถูกจัดเรียงตัวสองแกน(Biaxially oriented film production line) ถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการจากขอบเขตการใช้ที่หลากหลาย มันส่วนใหญ่ใช้กับฟิล์มพลาสติกที่ทำจากโพลิเอสเตอร์, โพลิโพรพิลีน, กรดโพลิมิค, โพลิสไตรีน หรือโพลิอิไมด์

ฟิล์มพีอีทีที่ถูกยืดสองแกนส่วนใหญ่จะถูกใช้ในการสร้างชั้นพีของแผ่นกันชื้นทีพีที ความหนาของมันอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.20มิลลิเมตรถึง 0.35มิลลิเมตร

แผงผังกระบวนการ การรักษาก่อน
การอัดรีด, การยืดตามยาว, การยืดตามขวาง

ฟิล์มบีโอพีแอลเอ(BOPLA film)จัดอยู่ในประเภทของฟิล์มพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ ซึ่งจะมีความหนาอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.02มิลลิเมตรถึง 0. 08มิลลิเมตร ฟิล์มยืดสองแกนบีโอพีพี และบีโอพีอีทีที่ผลิตโดยสายการอัดรีดของเราส่วนใหญ่จะถูกใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, การพิมพ์ และการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ โดยความหนาของมันอยู่ระหว่าง 0.01มิลลิเมตรถึง 0.06มิลลิเมตร

ประเภทของฟิล์มพลาสติก
 ตัวแยกแบตเตอรี่พีอี(PE battery separator)
โซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์เคลือบกันซึมพีวีดีเอฟ(PVDF solar cell backsheet)
 ฟิล์มระบายอากาศยืดสองแกน(Biaxially stretched breathable film) ที่มีรูพรุนขนาดเล็ก