สายการอัดรีดฟิล์มหล่อแบบหลายชั้น/แบบชั้นเดียว(Single-layer/Multi-Layer Cast film Extrusion Line)

  • สายการอัดรีดฟิล์มพิเศษ
  • 31/05/2016

สายการอัดรีดแบบร่วม หรือแบบเดี่ยวฟิล์ม(film mono or co-extrusion line) ใช้กระบวนการหล่อในการผลิตฟิล์มพีพีสำหรับการมองเห็น(optical-grade PP film), ฟิล์มสีรุ้ง(iridescent film), ฟิล์มห่อซีพีพี(CPP wrap), สารตั้งต้นฟิล์มพีอี(PE film substrate), สารตั้งต้นฟิล์มพีพี(PP film substrate), ฟิล์มห่ออาหาร(food wrap), ฟิล์มพันพาเลท(pallet wrap) และฟิล์มยืด(stretch film) ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สายการอัดรีดฟิล์มหล่อของเรา ได้แก่ การทำงานง่าย, มีประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายสูง, ฟิล์มมีความสม่ำเสมอสูงสุด และม้วนได้ง่าย


ในความเป็นจริงนั้น ฟิล์มหล่ออัดแบบร่วม หรือแบบเดี่ยว(cast mono or co-extruded film)ที่ผลิตโดยอุปกรณ์การอัดรีดฟิล์มยืด(stretch film extrusion equipment)ของเราได้ถูกนำมาใช้ในหลายสาขา ตัวอย่างเช่นฟิล์มยืดหล่อซีพีพีถูกใช้กันทั่วไปในบรรจุภัณฑ์อ่อนสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ,าอาหาร, ลูกอมและดอกไม้ มันยังถูกนำมาใช้เป็นวัสดุพื้นฐานในการผลิตแบบหลายชั้นของฟิล์มอื่นๆ การใช้ฟิล์มหล่อซีพีพีอีกอย่างหนึ่งคือการใช้ในฟิล์มโลหะและฟิล์มอลูมิเนียมสูญญากาศ


ฟิล์มหล่ออัดแบบร่วมชุด LLDPE (LLDPE series co-extruded cast film) ถูกใช้ในการพันพาเลทเพื่อยึดโหลดของสินค้าที่บรรจุอยู่บนพาเลท นอกจากนี้มันยังใช้ห่ออาหารเพื่อเก็บไว้ในตู้เย็นสำหรับการรักษาความสด ในอุตสาหกรรมการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ ฟิล์มยืดหล่อ LLDPEเป็นประโยชน์ในการใช้งานในการผลิตอาหารสัตว์ ฟิล์มยืดที่ติดกันเอง(self-stick stretch film)หนา10ไมโครเมตรที่ผลิตจากการผสมของวัสดุ LDPE และ LLDPE โดยสายการอัดรีดฟิล์มหล่อของเรา ซึ่งมีการยืดตัวที่ดีและติดแน่นอยู่ในระดับสูง


ข้อกำหนดทางเทคนิค